Elgesio kodeksas

Elgesio kodeksas

Mūsų elgesys su verslo partneriais turi būti grindžiamas atvirumu, pagarba, sąžiningumu ir vertybių principingumu. Visada vadovausimės įstatymais ir kitais teisės aktais visose jurisdikcijose kuriose veikiame. Mes nesiūlysime ir nepriimsime iš klientų, kitų verslo partnerių, oficialių institucijų ir kitų subjektų atlygio ir naudos, pažeidžiančios galiojančius įstatymus ar šį Kodeksą. Mes užtikrinsime, kad mūsų verslo partneriai (tiekėjai, klientai ir subrangovai ir kt.) žinotų mūsų elgesio kodeksą.

Lorraine McMahon

Grupės pirmininkas

    Report to Compliance Office

    Send us a message

    Atitikties tyrimo komandą sudaro tik Home Group įmonių grupės vadovų komanda. Esant poreikiui gali būti įtraukti vietiniai Home Group ekspertai.

    Mes užtikrinsime, kad tyrimas niekaip nepablogins darbuotojo darbinės veiklos ir / ar darbinės padėties.

    Code of Conduct Кодекс поведінки Kodeks etyczny Elgesio kodeksas